Cookiemelding

Deze Cookie toestemmingsregeling (de "Cookiemelding") voorziet u van de informatie die u nodig hebt om te begrijpen hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen wanneer u onze website www.industrialwaterservices.seureca.com en een van de pagina's daarvan bezoekt - bijvoorbeeld: :https://industrialwaterservices.seureca.com/en/discover-our-training-sessions (hierna aangeduid als "deze website" of "onze website").

Cookie Consent tool” betekent het Didomi cookiebeheerplatform.

Cookies” betekent de cookies waarnaar wordt verwezen in Secties 2 en 3 hieronder.

"Wij/ons" betekent Seureca Industrial Water Services - Brusselsesteenweg 346 B1, 9090 Melle, België en het bedrijf waarnaar wordt verwezen in Sectie 1, al naargelang het geval, handelend als uitgever (de "Uitgever").

"Derde" betekent iemand die niet u of wij is.

Gebruiker” betekent bezoekers of gebruikers van de website.

"GDPR" verwijst naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Dit Cookiebeleid kan te allen tijde worden bijgewerkt in geval van wijzigingen in de toepasselijke regelgeving. 

Ons Privacybeleid ("Privacyverklaring") kan hier  worden geraadpleegd en geeft u meer details over de belangrijkste volgende informatie:

 1. Welke gegevens worden door Veolia verwerkt en voor welke doeleinden?
 2. Beveiliging en doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie
 3. Wat zijn uw rechten onder GDPR en hoe kunt u deze uitoefenen?

De wettelijke voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden" ook wel "Juridische kennisgeving" genoemd) van onze website kunnen worden geraadpleegd via volgende link: https://www.industrialwaterservices.seureca.com/nl/juridische-kennisgeving.

 

 

1. Wie zijn wij en hoe beheren wij onze website?

Wij beheren onze website rechtstreeks.

Het soort cookies dat we gebruiken en hun respectievelijke doeleinden worden hieronder beschreven.

2. Wat zijn cookies?

Cookies of trackingtechnologieën zijn kleine tekstbestanden die worden gelezen of opgeslagen op uw computer, tablet of mobiele telefoon wanneer u een website bezoekt. De cookies zorgen ervoor dat de website u en uw gebruik van de site bij elk bezoek onthoudt.
 

3. Welke cookies gebruiken we?

3.1 - Strikt noodzakelijke cookies - altijd AAN

Strikt noodzakelijke cookies zijn uitsluitend bedoeld om toegang tot de website mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen geplaatst als reactie op handelingen van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u wordt gewaarschuwd voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Voor deze cookies is geen voorafgaande toestemming van de Gebruiker nodig, aangezien ze geen persoonlijk identificeerbare informatie opslaan.

3.2 -  Marketingcookies - altijd UIT tot toestemming

Marketing cookies laten toe om: 

 • de prestaties van de website te meten
 • problemen bij het surfen op te sporen
 • de inhoud te organiseren
 • informatie op anonieme wijze te verzamelen en door te geven om te begrijpen hoe gebruikers die hiervoor toestemming hebben gegeven omgaan met hun website (bezochte secties en inhoud, pad op de site) om bezoekstatistieken op te stellen en mogelijke fouten op te sporen.

Deze cookies maken het ook mogelijk om na te gaan welke informatie op de website het meest interessant is voor de Gebruiker, om de website aan te passen aan de Gebruiker en de relevantie van de berichten die naar de Gebruiker worden gestuurd.


De gegevens die door deze cookies worden gegenereerd, hebben betrekking op:

 • uw bezoek aan de website;
 • uw IP-adres om de stad te bepalen waar de verbinding vandaan komt.
   

3.3 - Voorkeurscookies - altijd UIT tot toestemming

Met voorkeurscookies kan onze website u toegang geven tot gepersonaliseerde inhoud of gerichte reclame, afhankelijk van uw toestemming. 
De Uitgever kan ook gebruik maken van bepaalde diensten die worden aangeboden door websites van derden om Gebruikers in staat te stellen de inhoud van de website te delen op hun sociale netwerken of anderszins Seureca-accounts te volgen op sociale netwerken. Dit zijn met name de deelknop (LinkedIn, Twitter, YouTube), lijsten met tweets (Twitter) en video's die op de Website zijn gepubliceerd (YouTube).

De bovengenoemde cookies voor sociale netwerken worden beheerd door de uitgever van de website van het sociale netwerk. De Gebruiker wordt geadviseerd het cookiebeheerbeleid van de bovengenoemde sociale netwerken op de desbetreffende websites te lezen:

Als u hiermee instemt, kunnen deze derde partijen uw surfgegevens verzamelen en de via hun cookies verzamelde gegevens gebruiken voor doeleinden die zij hebben bepaald in overeenstemming met hun eigen privacybeleid.
 

4. Inventaris Cookies

U kunt onze inventarislijst van cookies hier bekijken:

CookiecategorieLeverancierNaam CookieDomeinDoelDuurWettelijke basis
Strikt noodzakelijke cookies New RelicJSESSIONIDnr-data.netNew Relic hosting monitoringSessieLegitiem belang
Strikt noodzakelijke cookies Cloudflarecf_clearance.veolia.comCloudflare security token12 maandLegitiem belang
Strikt noodzakelijke cookies Cloudflare__cfruidveolia.comCloudflare security tokenSessieLegitiem belang
Strikt noodzakelijke cookies Didomididomi_token
didomi_token
euconsent
euconsent
.veolia.comConfirms that a decision on cookies has been made
Provides details about the categories of cookies accepted and refused

6 maand

Sessie
Sessie
Sessie

Legitiem belang
Marketing/VoorkeurenYouTubeLAST_RESULT_ENTRY_KEY
LogsDatabaseV2:{id}
__sak
__sak
TESTCOOKIESENABLED
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY
YtIdbMeta#databases#undefined
yt.innertube::nextId
yt.innertube::requests
nextId
youtube.comAdvertising targeting cookies/ Enabling the Youtube feature to play videos on the sitesessie
sessie
sessie
sessie
0 dagen
6 maand
sessie
sessie
sessie
sessie
sessie
sessie
Toestemming
Marketing/VoorkeurenGoogle APIsrc::a
rc::c
google.comGoogle reCaptchaSessie
Sessie
Toestemming
Marketing/Voorkeurenindustrialwaterservices.seureca.comwebformindustrialwaterservices.seureca.com SessieToestemming 

5. Wat is de maximale duur van cookies?

5.1 Bewaartermijnen cookies 

Cookies mogen maximaal dertien (13) maanden worden bewaard vanaf de datum van toestemming van de Gebruiker. De bewaartermijnen voor elke cookie worden hierboven beschreven.

5.2 Bewaartermijnen voor via cookies verzamelde informatie

Wanneer de cookie vervalt, worden de via deze cookies verzamelde gegevens verwijderd of geanonimiseerd, afhankelijk van de aard van de cookie.
De via cookies verzamelde informatie wordt door de Uitgever maximaal 25 maanden bewaard.


6. Hoe kunt u cookies beheren en verwijderen?

6.1 Cookie Consent Tool
Strikt noodzakelijke cookies kunnen niet worden verwijderd of uitgeschakeld. De technische functionaliteit van onze website is afhankelijk van deze cookies. De Cookie Consent Tool die wij gebruiken, kan geen cookies blokkeren op websites van derden die gelinkt zijn aan onze website, aangezien wij deze websites technisch niet kunnen beheren. 
Met uitzondering van bovenstaande "Strikt noodzakelijke cookies", die niet kunnen worden uitgeschakeld, is voor het plaatsen van alle andere soorten cookies voorafgaande toestemming van de Gebruiker vereist.
Onze Cookie Consent Tool kan worden gebruikt om uw cookievoorkeuren aan te passen. Deze tool registreert in realtime uw cookievoorkeuren en vraagt elke 6 maanden om toestemming, zodat Gebruikers op de hoogte blijven van wijzigingen in ons cookiebeleid en privacybeleid. Via de Cookie Consent Tool kunt u beslissen of u Marketing cookies of Voorkeurscookies in uw terminal wilt plaatsen wanneer u op onze website navigeert.  U kunt cookies ook verwijderen of blokkeren.

Wanneer de Gebruiker de website voor het eerst bezoekt, wordt een banner met informatie over cookies weergegeven. De Gebruiker kan dan de installatie van de cookiebanner accepteren/activeren of weigeren/uitschakelen door de daarvoor bestemde vakjes aan te vinken/uit te schakelen. Met uitzondering van het vakje dat betrekking heeft op strikt noodzakelijke cookies, zijn de andere vakjes standaard niet aangevinkt. Elke deactivering heeft tot gevolg dat het deponeren van de cookies in kwestie wordt geweigerd.
Door verder te surfen op de website of door te klikken op een element van de website, valideert de Gebruiker de installatie van cookies volgens de standaardinstelling.

Indien de Gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal aanvaardt, zullen de cookies die in de door hem geraadpleegde pagina's en inhoud zijn geïntegreerd, tijdelijk in een speciale ruimte van zijn terminal worden opgeslagen. Ze zijn alleen leesbaar voor de afzender.

Het weigeren van onnodige cookies kan niet leiden tot een beperking van de toegang tot de Site.

De keuzes van de Gebruiker (toestemming of weigering) met betrekking tot cookies worden gedurende 6 maanden bewaard. Na deze periode wordt de keuze van de Gebruiker opnieuw gevraagd bij een nieuw bezoek aan de website.

De Gebruiker kan te allen tijde zijn/haar toestemming intrekken of zijn/haar keuzes met betrekking tot cookies wijzigen door te klikken op de link "Mijn cookies beheren" die toegankelijk is op alle pagina's van de Site.

6.2 Uw browser gebruiken

Om cookies uit te schakelen via uw browser, volgt u de instructies die u gewoonlijk vindt in het menu "Help", "Extra" of "Bewerken" van uw browser. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van een cookie of categorie cookies de cookie niet uit uw browser verwijdert. Hieronder vindt u hoe u cookies van de meest gebruikte browsers kunt beheren:

Waarschuwing:

Uw beslissing om cookies te accepteren of te weigeren is zelf gebaseerd op één of meerdere cookies. Als u de door onze website geïntegreerde cookies verwijdert, weet Seureca Industrial Water Services niet meer wat u hebt besloten en moet u bij een volgend bezoek aan een van onze websites uw keuze opnieuw maken. U moet uw keuze ook herhalen als u andere browsers of andere apparatuur gebruikt, zoals een tablet of smartphone.
 

7. Hoe kunt u aanvullende informatie krijgen of uw rechten uitoefenen?

7.1  Door Seureca Industrial Water Services te contacteren
Voor cookies geïnstalleerd door onze website die van ons afkomstig zijn, nodigt Seureca Industrial Water Services Gebruikers uit om contact op te nemen met [email protected].
Om uw rechten op de door ons verzamelde gegevens uit te oefenen, dient u contact op te nemen met de DPO [email protected] .
 
7.2  Door rechtstreeks contact op te nemen met Derden

Voor cookies die door onze website worden geïnstalleerd, maar afkomstig zijn van onze Derden, nodigt Seureca Industrial Water Services Gebruikers uit om rechtstreeks contact op te nemen met de uitgevers via hun websites om informatie te verkrijgen over hun cookies.
Voor het uitoefenen van uw rechten op de gegevens die worden verzameld via cookies van derden of voor vragen over de verwerking ervan, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de bevoegde uitgever.