Juridische kennisgeving

Door deze website (de "Site") te gebruiken, aanvaardt de gebruiker (de "Gebruiker") de gebruiksvoorwaarden. Elk gebruik van deze Site moet voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden en wordt geacht te hebben plaatsgevonden op Frans grondgebied.

Website - Seureca 

De Site biedt informatie over Seureca (informatie hieronder) en haar dochteronderneming (Seureca Industrial Water Services).

Hij wordt uitgegeven door Seureca, een SAS-onderneming met een aandelenkapitaal van 1.000.016 €, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder het nummer 592 065 528, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 21, rue la Boétie - 75008 Parijs, Frankrijk en waarvan het telefoonnummer +33 1 85 57 70 00 is.

E-mail :  [email protected]

De website wordt gehost door:
Amazon Web Services Ireland
One Burlington Plaza,
Burlington Road,
Dublin 4 

Beschermde rechten en machtigingen verleend aan de Gebruiker

De inhoud van deze website, ontwikkeld door Veolia Environnement en haar dochterondernemingen of namens hen (hierna "Inhoud"), wordt in het bijzonder beschermd door wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom en meer in het bijzonder met betrekking tot het auteursrecht en het merkenrecht.

De Inhoud omvat de architectuur, het grafisch ontwerp (inclusief de kleuren, lettertypen en grafische lay-out van schermen), en alle informatie en andere elementen die beschikbaar of toegankelijk zijn op en/of via de Site, zoals documenten, artikelen, foto's, illustraties, afbeeldingen, handelsmerken en logo's (met name die van Veolia Environnement SA, Veolia Water, Veolia Energy en Veolia afvalrecycling), gegevens, databases en alle geluidsinhoud (bijv. stemmen, muziek of geluidseffecten) en stilstaande of geanimeerde afbeeldingen (zoals animaties of video's), specifieke softwareontwikkelingen en downloadbare programma's.

Deze Inhoud is het exclusieve eigendom van Seureca en haar dochterondernemingen, haar technische dienstverleners of andere derden die Seureca of haar dochterondernemingen toestemming geven om deze Inhoud te gebruiken.

Veolia Environnement SA is in het bijzonder de houder van de handelsmerken VEOLIA en alle domeinnamen die bestaan uit het handelsmerk VEOLIA.

De gebruiker heeft toegang tot en kan gebruikmaken van de website en de inhoud ervan, en eventueel materiaal downloaden dat beschikbaar is op de website.

Het is de gebruiker niet toegestaan om:

  • De website en de inhoud geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, nabootsen, verspreiden, uitzenden, publiceren, opslaan of registreren op welke manier dan ook en via welk medium dan ook.

  • De website of de inhoud geheel of gedeeltelijk aanpassen, vertalen, wijzigen op welke manier dan ook en via welk medium dan ook.

  • Samengestelde of afgeleide werken creëren op basis van de website of de inhoud geheel of gedeeltelijk.

  • De website geheel of gedeeltelijk decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of demonteren.
     

Elke persoon die deze wettelijke bepalingen niet naleeft, kan zich schuldig maken aan inbreuk en kan aansprakelijk worden gesteld voor alle sancties waarin de wet voorziet, ongeacht enige andere vordering door Seureca Industrial Water Services en haar dochterondernemingen.

Aansprakelijkheid

Seureca en haar dochterondernemingen wijzen elke aansprakelijkheid af met betrekking tot directe of indirecte, incidentele of gevolgschade, verlies van gegevens of inkomsten voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of de werking van de website en de inhoud ervan.

Seureca doet haar best om de toegankelijkheid van haar website voor bezoekers te allen tijde te waarborgen. Seureca Industrial Water Services kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Site.

Wijzigingen en updates worden periodiek aan de Inhoud toegevoegd. In dit verband behouden Seureca en haar dochterondernemingen zich het recht voor om op elk moment wijzigingen, rectificaties of aanpassingen aan te brengen.

De hyperlinks op de Site stellen u in staat de Site te verlaten. Deze hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en betekenen niet dat Seureca en haar dochterondernemingen de websites van derden waarnaar zij linken, onderschrijven of goedkeuren. Deze websites van derden staan niet onder beheer van Seureca  en haar dochterondernemingen, en de laatstgenoemde zijn niet verantwoordelijk voor de voorwaarden van toegang tot de inhoud van deze sites, de links die ze bevatten, de producten of diensten die ze aanbieden, gegevens die zijn opgeslagen en/of worden gebruikt op hun servers of eventuele wijzigingen of updates daarvan.

Verwijzingen naar handelsmerken, productnamen, diensten, domeinnamen en bedrijven anders dan Seureca en haar dochterondernemingen impliceren geen associatie tussen Seureca, haar dochterondernemingen en de bedrijven, producten of diensten, merken of bedrijven in kwestie.

Privacybeleid - Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Gebruikers worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonlijke gegevens door middel van het Privacybeleid dat hen ter beschikking wordt gesteld.
 

Cookies


De Site maakt gebruik van cookies die bestaan uit kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen.
Raadpleeg onze Cookies Policy voor meer informatie over de soorten cookies die worden gebruikt, hun doeleinden en de voorwaarden waaronder ze worden verzameld.