M7: Dagelijkse opvolging van waterzuiveringsinstallaties: Tips & Tricks

Praktische tips & tricks om de dagelijkse opvolging van je waterzuiveringsinstallatie te optimaliseren

Maximaliseer de efficiëntie van waterzuiveringsinstallaties met bewezen tips en tricks

Ontdek de kracht van biologische afvalwaterzuivering, een wereldwijd bekende technologie voor waterzuivering. Aangezien de operationele omstandigheden een cruciale rol spelen bij het inzetten van micro-organismen voor afvalwaterzuivering, biedt deze opleiding operatoren, procesmanagers en labmanagers een diepgaand inzicht in het zuiveringsproces.

Verdiep je in de meest voorkomende fysisch-chemische en biologische zuiveringssystemen, waaronder voorzuiveringstechnieken, anaerobe en aerobe processen, terwijl je inzicht krijgt in procesbeheer, operationele bijzonderheden, troubleshooting en effectieve oplossingen. 

Dit jaar hebben we een praktische laboratoriumcomponent in onze training opgenomen. We vragen deelnemers om hun eigen afvalwaterstalen en casussen mee te brengen voor groepsanalyse en onderzoek tijdens een oefensessie in ons eigen laboratorium.  

Verbeter de dagelijkse prestaties van je waterzuiveringsinstallatie met de theoretische kennis en praktische vaardigheden die je in onze opleiding zal opdoen!

Indeling opleiding


  • Afvalwaterbehandelingsprocessen van A tot Z
  • Hoe los je dagelijks problemen op? 
  • Return on Experience (REX) 
  • Labopracticum
  • Evaluatie en bespreking van verschillende cases
  • V&A

Inschrijvingsformulier

Inschrijven voor deze opleiding kan via onderstaand formulier.


Locatie opleidingen

Alle standaardopleidingen vinden plaats te:
Seureca Industrial Water Services: Opleidingslokaal en Laboratorium
Brusselsesteenweg 346 B1
9090 Melle - België


Algemene voorwaarden

Voor meer informatie over onze algemene voorwaarden, klik hieronder. 

Doelgroep voor opleiding (afval)waterbehandeling

▶ Operatoren, procesmanagers en labomedewerkers die betrokken zijn bij het monitoren van biologische afvalwaterzuiveringssystemen

▶ Omgevingsmanagers die een goed overzicht nodig hebben van de technische mogelijkheden en knelpunten van biologische afvalwaterzuiveringssystemen

Voorkennis voor opleiding (afval)waterbehandeling

Basiskennis van afvalwaterbehandeling vereist.  Onze trainingsmodules Aerobe (afval)waterzuivering en Nutriëntenbelang zijn een uitstekende voorbereiding op deze cursus.

Duur van opleiding (afval)waterbehandeling

Opleiding van anderhalve dag
Dag 1: 9.00 u – 12.30 u & 13.30 u – 17.00 u
Dag 2: 9.00 u – 12.30 u

Prijs van opleiding (afval)waterbehandeling

€ 1236 (excl. 21% btw) voor anderhalve dag opleiding 
Opleiding erkend door Alimento.

Meer informatie over opleiding (afval)waterbehandeling

Wenst u meer informatie of hulp bij het uitzoeken welke opleidingen het best geschikt zijn voor u?


▶ T: +32 (0)9 381 51 30